خرید کارگاه مخصوص

خرید کارگاه مخصوص کد ملک :۳۷۹۸۶ مساحت کل : ۳۷۷/ مساحت سالن:۱۶۰ /مساحت دفتری: ۱۳۰/سرایداری: برق :  دارد  ۱۰۰ آمپر    /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   داردچاه شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان خرید سالن سوله,خرید سالن,خریدکارگاه,خرید جاده مخصوص کارگاه خرید شهید لشکری کار گاه,خرید کارگاه جاده مخصوص کرج,خریدکارگاه  جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0