خرید تجاری1000 مترمربع درجاده مخصوص

کدفایل:10698

متراژ:۱۰۰۰ ملک تجاری بر جاده مخصوص کرج(٣٠متر بر)کیلومتر ٢٣ مساحت عرصه١٠٠٠ متر مربع ٢٢٠متر شش دهنه تجاری و ٢٢٠متر انباری تجاری و ٣٠٠متر سوله صنعتی و ٥٠٠متر پارکینگ اختصاصی جلوی ملک با پایانه کار و سند تفکیکی مقطوع ٨٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠تومان

شماره تماس:09202020444

ادامه مطلب
  • 0