خرید تالار گلشهر کرج

کدفایل:41338

مساحت کل:2400 سالن:3000 آب:شهری برق:100آمپر

سند:6دانگ 350متر آشپزخانه

قیمت کل:22/500/000/000میلیارد تومان

شماره تماس:09202020444

ادامه مطلب
  • 0