خرید تالار در خلیج1600متر

کد فایل: 36903 ،

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 1600 ، نوع کف سالن: سنگ ، آب: دارد متراژ سوله: 1120 برق: 3فاز ، نوع کاربری: نداردگاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 315 تعداد خط تلفن: دارد وضعیت سند: شش دانگ اوقافی

ادامه مطلب
  • 0