خرید باغ در تبریز

کدفایل:41529

مساحت کل:36000متر آب:چاه سند:تک برگ کاربری:کشاورزی برق:3فاز

قیمت کل:72/000/000/000میلیارد تومان

شماره تماس:09202020444

ادامه مطلب
  • 0