خرید کارخانه رباط کریم

خرید کارخانه رباط کریم کد ملک :۳۹۰۷۴ مساحت کل : ۱۱۰۰/ مساحت سالن:۴۸۰ /مساحت دفتری:۲۰۰ /سرایداری:دارد برق :  دارد ۱۰۰آمپر     /   تلفن :  دارد۸خط     / گاز:  دارد۹۰G  /   آب :   دارد با دستگاه فروخته میشود.و ملک آزمایشگاه هم دارد قیمت کل :۳/۵۰۰میلیارد تلفن تماس: 09202020444 خرید کارخانه,خرید سالن,خرید کارخانه,خرید آزادگان رباط کریم,خرید کارخانه آزادگان رباط کریم,,خرید کارخانه آزادگان رباط کریم,خرید کارخانه  رباط کریم ,کارخانه جاده کمر بندی آزادگان رباط کریم,کارخانه جاده رباط کریم,کارخانه آزادگان رباط کریم
ادامه مطلب
  • 0

خرید ملک تجاری و اداری رباط کریم

خرید ملک تجاری و اداری رباط کریم کد ملک :۳۸۹۹۵ مساحت کل :۷۰۵ برق :  دارد ۵۰آمپر     /   تلفن :  دارد۳خط     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد ۷طبقه جواز ساخت دارد. شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۱۰ میلییارد خرید اداری-تجاری,خرید اداری,خرید تجاری,خرید آزادگان رباط کریم,خرید اداری تجاری آزادگان رباط کریم,,خرید اداری تجاری آزادگان رباط کریم,خرید اداری  رباط کریم ,سالن تجاری جاده کمر بندی آزادگان رباط کریم,خرید اداری تجاری رباط کریم
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین رباط کریم

خرید زمین رباط کریم کد ملک :۳۸۹۶۴ مساحت کل : ۵۱۸۴ سند: ۶دانگ شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۱۲۰هزار تومان خریدزمین,خرید سالن,خرید زمین,خرید آزادگان رباط کریم,خریدزمین آزادگان رباط کریم,,خرید زمین آزادگان رباط کریم,خرید زمین  رباط کریم ,زمین زمین جاده کمر بندی آزادگان رباط کریم,زمین جاده رباط کریم,زمین آزادگان رباط کریم
ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن تجاری رباط کریم

خرید سالن تجاری رباط کریم کد ملک :۳۷۸۹۳ مساحت کل : ۷۰۰۰/ مساحت سالن:۱۰۰۰ /مساحت دفتری:۸۰ /سرایداری:۸۰ برق :  دارد ۴۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد  ۲۰خط   / گاز:  ندارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ۲ نبش ۴۰۸ متر تجاری بر ۴۰ متر قیمت کل :۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید آزادگان رباط کریم,خریدسالن تجاری آزادگان رباط کریم,,خرید سالن تجاری آزادگان رباط کریم,خرید سالن تجاری  رباط کریم ,سالن سوله جاده کمر بندی آزادگان رباط کریم,سالن جاده رباط کریم,سوله آزادگان رباط کریم
ادامه مطلب
  • 0

خرید گاراژ رباط کریم

خرید گاراژ رباط کریم کد ملک :۳۷۷۲۱ مساحت کل : ۱۲۰۰۰/ مساحت سالن: ۳۰۰ برق :  دارد       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ۵ عدد سوله ۳۰۰ متری و فضای اضافه برای ایجاد سوله قیمت کل :۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 خریدگاراژ سوله,خرید گاراژ,خرید سوله,خرید آزادگان رباط کریم,خرید سوله آزادگان رباط کریم,,خرید سوله آزادگان رباط کریم,خرید گاراژ سوله  رباط کریم ,سالن سوله جاده کمر بندی آزادگان رباط کریم,گاراژجاده رباط کریم,سوله گاراژ آزادگان رباط کریم

ادامه مطلب
  • 0