خرید مغازه تهران

خرید مغازه تهران کد ملک :۳۷۹۳۸ مساحت کل : ۱۲/۵ متربرق :  دارد       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :  / دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومانخریدمغازه تهران ظفر,خرید مغازه تهران ظفر,خریدمغازه تهران ظفر,خرید مغازه تهران ظفر,خرید مغازه تهران ظفر,خرید مغازه تهران ظفر
ادامه مطلب
  • 0