خرید زمین رباط کریم

خرید زمین رباط کریم کد ملک :۳۸۹۶۴ مساحت کل : ۵۱۸۴ سند: ۶دانگ شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۱۲۰هزار تومان خریدزمین,خرید سالن,خرید زمین,خرید آزادگان رباط کریم,خریدزمین آزادگان رباط کریم,,خرید زمین آزادگان رباط کریم,خرید زمین  رباط کریم ,زمین زمین جاده کمر بندی آزادگان رباط کریم,زمین جاده رباط کریم,زمین آزادگان رباط کریم
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین رباط کریم

خرید زمین رباط کریم شماره تماس:09202020444 کد ملک :۳۷۸۸۶ مساحت کل :۱۵۰۰۰ قیمت کل :۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین رباط کریم خرید زمین,خرید زمین,خریدزمین,خرید زمینرباط کریم,خرید زمین رباط کریم,خرید زمینرباط کریم,خرید زمین رباط کریمکرج,خرید زمین  رباط کریم,زمین رباط کریم,خرید زمین رباط کریم,خریدزمین رباط کریم
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین صنعتی کهریزک

خرید زمین صنعتی کهریزک مساحت کل:۷۵۰۰ متر دارای جواز دامداری /کاربری دامداری /آب چاه /برق تک فاز /سند شش دانگ منگوله دار  توضیحات:ملک فوق به سه قطعه ۲۵۰۰ متری جداشده است که تفکیک شده بصورت مجزا میباشد وقیمت متری ۲۰۰تومان میباشد شماره تماس:09202020444 تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ کد ملک:۳۷۲۵۵ زمین,خریدزمین,خرید رمین صنعتی,خرید زمین کهریزک,کهریزک زمین,خریدوفروش زمین
ادامه مطلب
  • 0