اجاره سالن سوله در جاده فتح ۱۲۰۰ متر

اجاره سالن سوله در جاده فتح مشاور: آقای آمره ای تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰ تلفن همراه: ۰۹۱۹۴۸۰۱۴۵۲ آدرس:جاده فتح سوله: ۱۲۰۰ متر- ۳۰۰متر سالن - ۱۵۰ متر اداری آب، برق، گاز و تلفن نوع سند: ۶ دانگ
ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین در جاده قدیم کرج ۱۵۰۰۰ متر

فروش زمین زراعی قابل تبدیل کاربری در جاده قدیم کرج- امکان دریافت مجوز از فرمانداری جهت مرغداری و باغ تالار مشاور: آقای میراحمدی تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰ تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۱۰۰۱۳۹ کد: ۴۰۴۴۲/س مساحت کل: ۱۵۰۰۰ متر | نوع جواز:مزروعی | نوع سند: ۶ دانگ شاهنشاهی قیمت: توافقی
ادامه مطلب
  • 0

فروش سالن سوله در جاده قدیم کرج ۱۴۰ متر

مشاور: آقای پورحسن تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰ تلفن همراه: ۰۹۱۹۳۳۵۲۷۳۶ کد: ۴۰۴۳۸/س فروش سالن سوله نوع کاربری: صنعتی مساحت کل: ۳۰۰ متر- مساحت سالن: ۱۴۰ متر- دارای آب، برق ۳ فاز، تلفن و گاز قیمت: ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
ادامه مطلب
  • 0

فروش سالن سوله در جاده قدیم کرج

**املاک صنعتی فتح** خانم ها: بخشی و تاجیک تلفن: ۰۲۱۴۸۲۰۰ **فقط با تلفن ثابت بالا تماس بگیرید، جوابگوی تلفن همراه نیستیم** کد: ۴۰۴۳۰ آدرس: جاده قدیم کرج مساحت کل: ۳۱۰۰۰ متر- دارای آب، برق ۱ مگاوات، تلفن ارتفاع سالن: استاندارد | مساحت دفتری: ۴۵۰۰ متر | نگهبانی: دارد قیمت: متری ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان مین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانه زمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانهزمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جادجاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانهزمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانه زمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانهزمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، س…
ادامه مطلب
  • 0

فروش ۶۸ متر اداری بر جاده قدیم کرج

**مؤسسه صنعتی فتح** ۶۸ متر اداری بر جاده قدیم کرج با سند اداری مشاور: آقای یوسفی تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰ تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۸۴۳۶۳ مین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانه زمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانهزمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جادجاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانهزمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانه زمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانهزمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جادجاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانهزمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانهزمین صنعتی، زمین کشاورزی…
ادامه مطلب
  • 0

فروش ۱۸۵۰ متر زمین با دستور نقشه صنعتی در ۱۷ شهریور

**مؤسسه صنعتی فتح** ۱۸۵۰ متر زمین با دستور نقشه صنعتی در جاده قدیم کرج (۱۷ شهریور) مشاور: آقای صالح محمدی تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰ تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۹۴۸۸۲۰ ۱۸۰۰ متر زمین | ۵۰۰ متر سالن | ۱۰۰ متر دفتری مین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانه زمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانهزمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جادجاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانهزمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانه زمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانهزمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جادجاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانهزمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، …
ادامه مطلب
  • 0