سوله و سالن جاده قدیم

سوله و سالن جاده قدیم کد ملک :۳۸۶۸۳ مساحت کل : مشاع/ مساحت سالن: ۲۲۰/مساحت دفتری: ۱۲/سرایداری:دارد برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد ودیعه :  ۵۰میلیون      /  اجاره ماهیانه :۳۶۰۰ میلیون شماره تماس:09202020444 سالن سولهو سالن وسوله ,سالن سوله جاده قدیم کرج,اخرید سالن جاده قدیم کرج,خریدسوله جاده قدیم کرج,خرید جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,خریدسالن سوله,خرید سالن,خرید سوله
ادامه مطلب
  • 0

خرید کارخانه جاده قدیم

خرید کارخانه جاده قدیم کد ملک :۳۸۰۵۴ مساحت کل : ۷۷۰/ مساحت سالن:کل /مساحت دفتری: ۱۰۰/سرایداری:دارد برق :  دارد ۵۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد ۳۰متر حیاط قیمت کل :متری ۴/۰۰۰ تومان

تلفن تماس: 09202020444

خرید سالن سوله جاده قدیم کرج,اخرید سالن جاده قدیم کرج,خریدسوله جاده قدیم کرج,خرید جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,خریدسالن سوله,خرید سالن,خرید سوله

ادامه مطلب
  • 0