دسته‌ها
آگهی های خرید سوله,اجاره سوله,خرید کارخانه,اجاره کارخانه

خرید سوله در جاده مخصوص 1000متر

کد فایل: 22102 ،

زمین: 9000

آب: چاه عمیق

متراژ سوله: 1000

شماره تماس:09202020444

قیمت:کارشناسی

دسته‌ها
آگهی های خرید سوله,اجاره سوله,خرید کارخانه,اجاره کارخانه

خرید سوله در جاده مخصوص 1000متر

کد فایل: 22072 ،

متراژ کل زمین: 40000 ، نوع کف سالن: بتن ،

آب: چاه عمیق

متراژ سوله: 10000

400 آمپر ، نوع کاربری: صنعتی ،

مساحت اداری: 300 ،

گاز: دارد (صنعتی)

نگهبانی: 50 ،

تعداد خط تلفن: 7 خط

وضعیت سند: 6 دانگ

شماره تماس:09202020444

قیمت:کارشناسی

دسته‌ها
آگهی های خرید سوله,اجاره سوله,خرید کارخانه,اجاره کارخانه

خرید کارگاه کیلومتر14جاده مخصوص100متر

کد فایل: 34901 متراژ کل زمین: 100
آب: شهری سوله: 100 برق: 3 فاز 25 آمپر
مساحت اداری: 40 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 5/3
تلفن: 2 خطوضعیت سند: 6 دانگ
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی
دسته‌ها
آگهی های خرید سوله,اجاره سوله,خرید کارخانه,اجاره کارخانه

اجاره سوله در جاده مخصوص3000متر

کد فایل: 18986

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 6000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: چاه متراژ سوله: 3000 برق: 100 آمپر گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 5/6 تعداد خط تلفن: 4 ، ارتفاع تاج سوله: 8

دسته‌ها
آگهی های خرید سوله,اجاره سوله,خرید کارخانه,اجاره کارخانه

خرید کارخانه در شهرک صنعتی پرند3000متر

کد فایل: 18902

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 3000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد ، سن بنا: نوساز ، متراژ سوله: 1500 برق: 300 آمپر ، نوع کاربری: فلزی ارتفاع دیوار: 6 تعداد خط تلفن: 3 ، ارتفاع تاج سوله: 5/7 ، سرمایش و نوع آن: دارد ، گرمایش و نوع آن: دارد ، وضعیت سند: دفترچه ای شهرک

دسته‌ها
آگهی های خرید سوله,اجاره سوله,خرید کارخانه,اجاره کارخانه

خرید سوله در شهر قدس330متر

کد فایل: 18623

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 950 ، نوع کف سالن: موزائیک ، آب: چاه آب ، سن بنا: 6 سال ، متراژ سوله: 330 برق: 50 آمپر سه فاز ، نوع کاربری: هیچکدام گاز: دارد/ارتفاع دیوار: آجری تعداد خط تلفن: 6 ، ارتفاع تاج سوله: 5/7 ، وضعیت سند: صلح نامه