اجاره کارخانه شاد آباد

اجاره کارخانه شاد آباد کد ملک :۳۷۸۰۰ مساحت کل :۱۴۴۰ / مساحت سالن: ۶۰۰/مساحت دفتری: ۷۲ برق :  دارد    ۱۶۰آمپر   /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :    ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰    / اجاره ماهیانه : ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۲۰۰متر انبار+۷۲ متر نماز خانه+۷۲ متر غذا خوری                  اجاره کارخانه شاد آباد,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره کارخانه شاد آباد,اجاره کارخانه شاد آباد,اجاره کارخانه شاد آباد,اجاره کارخانه شاد آباد ,اجاره کارخانه شاد آباد ,اجاره کارخانه شاد آباد,اجاره کارخانه شاد آباد
ادامه مطلب
  • 0