اجاره کارخانه در شهریار5000متر

کد فایل: 37343

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 5000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: چاه آب متراژ سوله: 1050 برق: 300آمپر ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 75 ، گاز: صنعتی ، ارتفاع دیوار: 5 ، ارتفاع تاج سوله: 5/8

ادامه مطلب
  • 0

اجاره کارخانه در شهریار

کد فایل: 37168

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 0 ، نوع کف سالن: سیمان،برق: روشنایی ،ارتفاع دیوار: 4 / ده عدد سالن تخلیه از 50 الی 1000 متر

ادامه مطلب
  • 0

اجاره کارخانه در شهریار

رهن و اجاره 0 متر کارخانه در شهر يار کد فایل: 39289 ،شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: شهر يار ، متراژ کل زمین: 0 ، نوع کف سالن: سنگ ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 700 ، نوع کف محوطه: ، برق: 150آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 200000000 ، اجاره ماهیانه: 20000000 ، جرثقیل سقفی: 39289 کارخانه تهران شهر يار رهن و اجاره 0 متر کارخانه در شهر يار

ادامه مطلب
  • 0

اجاره کارخانه در شهریار1200متر

رهن و اجاره 1200 متر کارخانه در شهر يار کد فایل: 39196 ، شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: شهر يار ، متراژ کل زمین: 1200 ، نوع کف سالن: ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 350 ، نوع کف محوطه: ، برق: 50آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 95 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 4 ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 50000000 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39196 کارخانه تهران شهر يار رهن و اجاره 1200 متر کارخانه در شهر يار

ادامه مطلب
  • 0

اجاره کارخانه در شهریار1200متر

رهن و اجاره 1200 متر کارخانه در شهر يار کد فایل: 39196 ، شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: شهر يار ، متراژ کل زمین: 1200 ، نوع کف سالن: ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 350 ، نوع کف محوطه: ، برق: 50آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 95 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 4 ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 50000000 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39196 کارخانه تهران شهر يار رهن و اجاره 1200 متر کارخانه در شهر يار

ادامه مطلب
  • 0

اجاره کارخانه در شهریار1000متر

رهن و اجاره 1000 متر کارخانه در شهر يار کد فایل: 38992 ، شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: شهر يار ، متراژ کل زمین: 1000 ، نوع کف سالن: سرامیک ، آب: شهری+تانکر هوایی ، سن بنا: ، متراژ سوله: 250 ، نوع کف محوطه: ، برق: 75آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 45 ، گاز: 65G ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: 4خط ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 300000000 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 38992 کارخانه تهران شهر يار رهن و اجاره 1000 متر کارخانه در شهر يار

ادامه مطلب
  • 0