اجاره کارخانه در تهران1000متر

رهن و اجاره 1000 متر کارخانه در تهران کد فایل: 39326 ،شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 1000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 450 ، نوع کف محوطه: ، برق: 100آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 8500000 ، جرثقیل سقفی: 10 تن 39326 کارخانه تهران تهران رهن و اجاره 1000 متر کارخانه در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره کارخانه در تهران490متر

رهن و اجاره 490 متر کارخانه در تهران کد فایل: 39305 ، شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 490 ، نوع کف سالن: سنگ ، آب: شهرک ، سن بنا: ، متراژ سوله: 360 ، نوع کف محوطه: ، برق: 50 ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 50 ، گاز: صنعتی ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: 20 ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 50000000 ، اجاره ماهیانه: 3500000 ، جرثقیل سقفی: 39305 کارخانه تهران تهران رهن و اجاره 490 متر کارخانه در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره کارخانه در تهران

رهن و اجاره 0 متر کارخانه در تهران کد فایل: 39294 ، شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 0 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 215 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 35 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 20000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39294 کارخانه تهران تهران رهن و اجاره 0 متر کارخانه در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره کارخانه در تهران500متر

رهن و اجاره 500 متر کارخانه در تهران کد فایل: 39229 ، شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 500 ، نوع کف سالن: ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 314 ، نوع کف محوطه: ، برق: دارد ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 100 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 50000000 ، اجاره ماهیانه: 10000000 ، جرثقیل سقفی: 39229 کارخانه تهران تهران رهن و اجاره 500 متر کارخانه در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره کارخانه در تهران7000 متر

رهن و اجاره 7000 متر کارخانه در تهران کد فایل: 39143 ، شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 7000 ، نوع کف سالن: ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 2100 ، نوع کف محوطه: ، برق: دارد ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: دارد ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 80000000 ، جرثقیل سقفی: 39143 کارخانه تهران تهران رهن و اجاره 7000 متر کارخانه در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره کارخانه در تهران650متر

رهن و اجاره 650 متر کارخانه در تهران کد فایل: 39062 ، :شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 650 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 650 ، نوع کف محوطه: ، برق: 100آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 7 ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 15000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39062 کارخانه تهران تهران رهن و اجاره 650 متر کارخانه در تهران

ادامه مطلب
  • 0