اجاره کارخانه در تهران490متر

رهن و اجاره 490 متر کارخانه در تهران کد فایل: 39305 ، شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 490 ، نوع کف سالن: سنگ ، آب: شهرک ، سن بنا: ، متراژ سوله: 360 ، نوع کف محوطه: ، برق: 50 ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 50 ، گاز: صنعتی ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: 20 ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 50000000 ، اجاره ماهیانه: 3500000 ، جرثقیل سقفی: 39305 کارخانه تهران تهران رهن و اجاره 490 متر کارخانه در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره کارخانه در تهران

رهن و اجاره 0 متر کارخانه در تهران کد فایل: 39294 ، شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 0 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 215 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 35 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 20000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39294 کارخانه تهران تهران رهن و اجاره 0 متر کارخانه در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره کارخانه در تهران650متر

رهن و اجاره 650 متر کارخانه در تهران کد فایل: 39062 ، :شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 650 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 650 ، نوع کف محوطه: ، برق: 100آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 7 ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 15000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39062 کارخانه تهران تهران رهن و اجاره 650 متر کارخانه در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره کارخانه در تهران2750متر

رهن و اجاره 2750 متر کارخانه در تهران کد فایل: 38827 ، :شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 2750 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: نوساز ، متراژ سوله: 1300 ، نوع کف محوطه: ، برق: 150آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 300 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: 60 ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 10000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 38827 کارخانه تهران تهران رهن و اجاره 2750 متر کارخانه در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره کارخانه در تهران6000متر

رهن و اجاره 6000 متر کارخانه در تهران کد فایل: 38814 ، :شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 6000 ، نوع کف سالن: موزائیک ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 220 ، نوع کف محوطه: ، برق: 100 آمپر ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: 7 ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: دارد ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 50000000 ، اجاره ماهیانه: 3800000 ، جرثقیل سقفی: 38814 کارخانه تهران تهران رهن و اجاره 6000 متر کارخانه در تهران

ادامه مطلب
  • 0