اجاره صنعتی جاده قدیم

اجاره صنعتی جاده قدیم کد ملک :۳۷۸۶۸ مساحت کل :۱۵۰۰۰ / مساحت سالن:۴۰۰۰ /مساحت دفتری: ۶۰۰/سرایداری: برق :  دارد ۲۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 اجاره ماهیانه :۷۵/۰۰۰/۰۰۰۰ تومان اجاره ملک صنعتی جاده قدیم کرج,اجاره صنعتی جاده قدیم کرج,اجاره صنعتی جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج,ملک صنعتی جاده قدیم کرج,صنعتی جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله
ادامه مطلب
  • 0