همه نوشته ها با برچسب: اجاره سوله

خرید سوله در جاده مخصوص 1000متر

کد فایل: 22072 ، متراژ کل زمین: 40000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: چاه عمیق متراژ سوله: 10000 400 آمپر ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 300 ، گاز: دارد (صنعتی) نگهبانی: 50 ، تعداد خط تلفن: 7 خط وضعیت سند: 6 دانگ شماره تماس:09202020444 قیمت:کارشناسی

مشاهده

خرید کارگاه کیلومتر14جاده مخصوص100متر

کد فایل: 34901 متراژ کل زمین: 100 آب: شهری سوله: 100 برق: 3 فاز 25 آمپر مساحت اداری: 40 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 5/3 تلفن: 2 خطوضعیت سند: 6 دانگ شماره تماس:09202020444قیمت:کارشناسی

مشاهده

اجاره سوله در جاده مخصوص3000متر

کد فایل: 18986 شماره تماس:09202020444 قیمت: کارشناسی متراژ کل زمین: 6000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: چاه متراژ سوله: 3000 برق: 100 آمپر گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 5/6 تعداد خط تلفن: 4 ، ارتفاع تاج سوله: 8

مشاهده

خرید کارخانه در شهرک صنعتی پرند3000متر

کد فایل: 18902 شماره تماس:09202020444 قیمت: کارشناسی متراژ کل زمین: 3000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد ، سن بنا: نوساز ، متراژ سوله: 1500 برق: 300 آمپر ، نوع کاربری: فلزی ارتفاع دیوار: 6 تعداد خط تلفن: 3 ، ارتفاع تاج سوله: 5/7 ، سرمایش و نوع آن: دارد ، گرمایش و…

مشاهده

خرید سوله در شهر قدس330متر

کد فایل: 18623 شماره تماس:09202020444 قیمت: کارشناسی متراژ کل زمین: 950 ، نوع کف سالن: موزائیک ، آب: چاه آب ، سن بنا: 6 سال ، متراژ سوله: 330 برق: 50 آمپر سه فاز ، نوع کاربری: هیچکدام گاز: دارد/ارتفاع دیوار: آجری تعداد خط تلفن: 6 ، ارتفاع تاج سوله: 5/7 ، وضعیت سند: صلح…

مشاهده
تماس تلفنی با مدیریت
×