اجاره سوله در مخصوص1200متر

کد فایل: 36944

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 2000 آب: دارد متراژ سوله: 1200 مساحت اداری: 300 ، گاز: دارد تلفن: داردوضعیت سند: 6 دانگ

ادامه مطلب
  • 0