اجاره سوله در جاده قدیم 200متر

کد فایل: 37366

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 100 آب: دارد متراژ سوله: 200 برق: 3تا32آمپر ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 50 ، گاز: دارد تعداد خط تلفن: دارد وضعیت سند: شش دانگ

ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله در جاده قدیم 530متر

کد فایل: 37245

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ سوله: 530برق: 25آمپرو32آمپر3فاز ، نوع کاربری: انبار ، مساحت اداری: 100 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 5/4 ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: 5/5وضعیت سند: 6دانگ

ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله در جاده قدیم 130متر

کد فایل: 37147

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 210 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: داردمتراژ سوله: 130 برق: 50آمپر ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 30 ، گاز: دارد تعداد خط تلفن: دارد ،

ادامه مطلب
  • 0