اجاره کارگاه جاده مخصوص کرج

اجاره کارگاه جاده مخصوص کرج کد ملک :۳۸۰۱۷ مساحت کل :۷۰برق :  دارد۳فاز      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :  ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان      /  اجاره ماهیانه :۱/۰۰۰/۰۰۰ توماناجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره کارگاه جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص چیتگر,اجاره کارگاه جاده مخصوص چیتگر؛اجاره جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

اجاره کارگاه مخصوص

اجاره کارگاه مخصوص کد ملک :۳۸۰۰۲ مساحت کل : ۸۰ برق :  دارد۳فاز      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد ودیعه : ۲۵/۰۰۰/۰۰۰       /  اجاره ماهیانه :۱/۰۰۰/۰۰۰ تومانتلفن تماس: 09202020444  اجاره کارگاه,اجاره کارگاه,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص چیتگر,اجاره سالن سوله جاده مخصوص چیتگر٫سالن جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

خرید کارگاه مخصوص کرج

خرید کارگاه مخصوص کرج کد ملک :۳۷۹۸۵ مساحت کل : ۳۷۷/ مساحت سالن: ۱۶۰/مساحت دفتری: ۵۰/سرایداری: برق :  دارد ۱۰۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومانخرید کارگاه مخصوص کرج,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص چیتگر,اجاره سالن سوله جاده مخصوص دارو پخش ،سالن جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله و سالن مخصوص

اجاره سوله و سالن مخصوص کد ملک :۳۷۹۲۸ مساحت کل :۹۰۰۰ / مساحت سالن: ۵۵۰۰/مساحت دفتری: ۱۸۰۰/سرایداری:دارد برق :  دارد ۳۲آمپر      /   تلفن :  دارد  ۲خط   / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :  ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان      / اجاره ماهیانه : ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ توماناجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص چیتگر,اجاره سالن سوله جاده مخصوص چیتگر٫سالن جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن و سوله مخصوص کرج

اجاره سالن و سوله مخصوص کرج کد ملک :۳۷۸۳۱ مساحت کل :۸۰۰ / مساحت سالن:۳۷۰ /مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد ۲۵آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :  ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان      / اجاره ماهیانه : ۴/۰۰۰/۰۰۰ توماناجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص چیتگر,اجاره سالن سوله جاده مخصوص چیتگر٫سالن جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0