اجاره کارگاه جاده مخصوص کرج

اجاره کارگاه جاده مخصوص کرج کد ملک :۳۸۰۱۷ مساحت کل :۷۰ برق :  دارد۳فاز      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :  ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان      /  اجاره ماهیانه :۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره کارگاه جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص چیتگر,اجاره کارگاه جاده مخصوص چیتگر؛اجاره جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

اجاره کارگاه مخصوص

اجاره کارگاه مخصوص کد ملک :۳۸۰۰۲ مساحت کل : ۸۰ برق :  دارد۳فاز      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد ودیعه : ۲۵/۰۰۰/۰۰۰       /  اجاره ماهیانه :۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلفن تماس: 09202020444  اجاره کارگاه,اجاره کارگاه,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص چیتگر,اجاره سالن سوله جاده مخصوص چیتگر٫سالن جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

خرید کارگاه مخصوص کرج

خرید کارگاه مخصوص کرج کد ملک :۳۷۹۸۵ مساحت کل : ۳۷۷/ مساحت سالن: ۱۶۰/مساحت دفتری: ۵۰/سرایداری: برق :  دارد ۱۰۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان خرید کارگاه مخصوص کرج,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص چیتگر,اجاره سالن سوله جاده مخصوص دارو پخش ،سالن جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله و سالن مخصوص

اجاره سوله و سالن مخصوص کد ملک :۳۷۹۲۸ مساحت کل :۹۰۰۰ / مساحت سالن: ۵۵۰۰/مساحت دفتری: ۱۸۰۰/سرایداری:دارد برق :  دارد ۳۲آمپر      /   تلفن :  دارد  ۲خط   / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :  ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان      / اجاره ماهیانه : ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص چیتگر,اجاره سالن سوله جاده مخصوص چیتگر٫سالن جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن و سوله مخصوص کرج

اجاره سالن و سوله مخصوص کرج کد ملک :۳۷۸۳۱ مساحت کل :۸۰۰ / مساحت سالن:۳۷۰ /مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد ۲۵آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :  ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان      / اجاره ماهیانه : ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص چیتگر,اجاره سالن سوله جاده مخصوص چیتگر٫سالن جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0