اجاره سوله جاده قدیم کرج

اجاره سوله جاده قدیم کرج مساحت کل: ۲۱۰۰ متر مربع مساحت سوله: ۱۲۵۰ متر مربع نوع جواز:صنعتی      آب: دارد         برق: ۱۰۰ آمپر            تلفن: دارد               گاز: دارد           کف سالن: بتن شماره تماس:09202020444 کد ملک: ۳۷۱۱۵ تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ اجاره,اجاره سالن سوله,اجاره سوله,اجاره سالن,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله جاده قدیم کرج

اجاره سوله جاده قدیم کرج مساحت کل: ۳۰۰ متر مربع مساحت سوله: ۱۸۰ متر مربع پایان کار: دارد        آب: دارد         برق: ۵۰ آمپر              تلفن: دارد             گاز: دارد        ارتفاع سالن: ۷ متر           کف سالن: بتن شماره تماس:09202020444 مساحت اداری: ۴۰ متر مربع قیمت اجاره: ماهیانه ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان کد ملک: ۳۷۱۳۸ تلفن تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱ اجاره سوله,اجاره سالن, اجاره سالن سوله,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج 
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله جاده قدیم کرج

اجاره سوله جاده قدیم کرج مساحت کل: ۲۱۰ متر مربع مساحت سوله: ۱۳۰ متر مربع نوع جواز: صنعتی         نوع کاربری: صنعتی               آب: دارد           برق: ۵۰ آمپر                 تلفن: دارد          گاز: دارد شماره تماس:09202020444 قیمت اجاره:ودیعه ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان -- اجاره ماهانه: ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان کد ملک: ۳۷۱۴۷ تلفن تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱ اجاره سوله,اجاره سالن, اجاره سالن سوله,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج
ادامه مطلب
  • 0