اجاره سالن و سوله جاده قدیم کرج

اجاره سالن و سوله جاده قدیم کرج کد ملک :۳۸۰۲۵ مساحت کل :۲۲۰۰ / مساحت سالن:۱۱۲۰ برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :  ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۷قطعه زمین ۳۱۶ متری که هر قطعه دارای ۱۶۰ متر سوله میباشد. اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج٫سالن جاده قدیم کرج
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن وسوله جاده قدیم

اجاره سالن وسوله جاده قدیم کد ملک :۳۷۹۷۸ مساحت کل :۴۰۰۰ / مساحت سالن: ۱۰۰۰/مساحت دفتری: ۸۰/سرایداری:۸۰ برق :  دارد۱۰۰آمپر      /   تلفن :  ندارد     / گاز:  ندارد  /   آب :   دارد تانکر شماره تماس:09202020444 ودیعه :   ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان     /  اجاره ماهیانه :۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله
ادامه مطلب
  • 0

رهن سالن جاده قدیم

رهن سالن جاده قدیم کد ملک :۳۷۸۳۳ مساحت کل : ۲۵۰/ مساحت سالن: ۲۵۰/مساحت دفتری: ۲۰/سرایداری: برق :  دارد۱۰۰آمپر       /   تلفن :  دارد۲خط     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه : متری ۲۰/۰۰۰ تومان رهن کامل سالن سوله جاده قدیم ,اجاره سالن جاده مخصوص,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله قدیم کرج

اجاره سوله قدیم کرج کد ملک :۳۷۹۰۱ مساحت کل :۲۲۰ / مساحت سالن: ۱۵۰/مساحت دفتری:۳۰ برق :  دارد۵۰آمپر       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :   ۷۰/۰۰۰/۰۰۰تومان     / اجاره ماهیانه : ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله و سالن جاده قدیم

اجاره سوله و سالن جاده قدیم کد ملک :۳۷۸۸۴ مساحت کل :۱۲۰۰ / مساحت سالن:۷۵۰ /مساحت دفتری: ۶۰/سرایداری: برق :  دارد ۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان رهن کامل اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن و سوله جاده مخصوص

اجاره سالن و سوله جاده مخصوص کد ملک :۲۹۷۸۸ مساحت کل : ۵۰۰/ مساحت سالن:۳۸۰ /مساحت دفتری: ۴۰/سرایداری:دارد برق :  دارد ۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :        / اجاره ماهیانه :          کارشناسی جاده مخصوص کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سالن سوله جاده مخصوص کرج ,جاده مخصوص,جاده مخصوص کرجاجاره سالن سوله جاده مخصوص ,اجاره سالن جاده مخصوص,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سالن سوله جاده مخصوص کرج ,جاده مخصوص,جاده مخصوص کرج

 

ادامه مطلب
  • 0