اجاره سوله و سالن جاده قدیم کرج

اجاره سوله و سالن جاده قدیم کرج کد ملک :۳۸۲۳۹ مساحت کل ۲۵۰۰/ مساحت سالن۴۰۰/مساحت دفتری:ندارد /سرایداری: برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان/  اجاره ماهیانه :۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان سالن سوله جاده مخصوص ,اجاره سالن جاده مخصوص,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سالن سوله جاده مخصوص کرج ,جاده مخصوص,جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن و سوله جاده قدیم

اجاره سالن و سوله جاده قدیم کد ملک :۳۸۲۴۱ مساحت کل :۸۶۰۰ / مساحت سالن: ۳۵۰۰/مساحت دفتری:۳۰۰ /سرایداری:دارد برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد ودیعه : ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان       /  اجاره ماهیانه :۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان شماره تماس: 09202020444 اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله
ادامه مطلب
  • 0

اجا ره سالن جاده قدیم

اجا ره سالن جاده قدیم کد ملک :۳۸۱۲۸ مساحت کل : ۲۱۶/ مساحت سالن: /مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد۲۵آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد      سند: / شماره تماس:09202020444   اجاره ماهیانه :۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج ،سالن اجاره جاده قدیم کرج
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله جاده قدیم

اجاره سوله جاده قدیم کد ملک :۳۸۰۹۵ مساحت کل : ۳۱۰۰۰/ مساحت سالن:۲۲۵۰۰ برق : دارد۱مگا وات    /   تلفن : دارد     / گاز: دارد /   آب :   دارد     سند: منگوله دار / شماره تماس:09202020444 ودیعه : متری ۱۸/۰۰۰ تومان  اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج ،سالن اجاره جاده قدیم کرج    
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله وسالن جاده قدیم کرج

اجاره سوله وسالن جاده قدیم کرج کد ملک :۳۸۰۴۰ مساحت کل :۱۰۰۰ / مساحت سالن:۵۰۰ /مساحت دفتری:۳۰ /سرایداری:ندارد شماره تماس:09202020444 برق :  دارد۱۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد ودیعه : ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان       /  اجاره ماهیانه :۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج ،سالن اجاره جاده قدیم کرج
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن و سوله جاده قدیم کرج

اجاره سالن و سوله جاده قدیم کرج کد ملک :۳۸۰۲۴ مساحت کل :۳۷۰۰ / مساحت سالن:۱۲۰۰ /مساحت دفتری: ۸۰/سرایداری: برق :  دارد ۲۰۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان        /  اجاره ماهیانه :۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج٫سالن جاده قدیم

ادامه مطلب
  • 0