اجاره سوله در تهران285متر

رهن و اجاره 285 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 36824 ، :شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 285 ، نوع کف سالن: ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 220 ، نوع کف محوطه: ، برق: تک فاز ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 100000000 ، اجاره ماهیانه: 4000000 ، جرثقیل سقفی: 36824 سالن و سوله تهران تهران رهن و اجاره 285 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله در تهران4200متر

رهن و اجاره 4200 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39300 ، شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 4200 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: لوله کشی ، سن بنا: ، متراژ سوله: 2600 ، نوع کف محوطه: ، برق: 200آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 300 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 9 ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: 4خط ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 200000000 ، اجاره ماهیانه: 40000000 ، جرثقیل سقفی: 39300 سالن و سوله تهران تهران رهن و اجاره 4200 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن در تهران420متر

رهن و اجاره 420 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39265 ، :شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 420 ، نوع کف سالن: موزائیک ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 320 ، نوع کف محوطه: ، برق: 50آمپر ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 30 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 50000000 ، اجاره ماهیانه: 8500000 ، جرثقیل سقفی: 39265 سالن و سوله تهران تهران رهن و اجاره 420 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله در تهران

رهن و اجاره 0 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39251 ، شماره تماس:09202020444 استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 0 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: چاه ، سن بنا: ، متراژ سوله: 550 ، نوع کف محوطه: ، برق: تک فاز ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 7 ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39251 سالن و سوله تهران تهران رهن و اجاره 0 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله تهران 20000متر

رهن و اجاره 20000 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39213 ، شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 20000 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 35000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39213 سالن و سوله تهران تهران رهن و اجاره 20000 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله در تهران1700متر

رهن و اجاره 1700 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39206 ،شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 1700 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 1700 ، نوع کف محوطه: ، برق: 35 آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 12 ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 40000000 ، جرثقیل سقفی: 39206 سالن و سوله تهران تهران رهن و اجاره 1700 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0