اجاره سالن در مخصوص210متر

کدفایل:42070

مساحت کل:375 مساحت سالن:210 جواز:صنعتی برق:100آمپر

ودیعه:100/000/000میلیون اجاره ماهانه:7/000/000 تومان

مشاور شما:آقای ابوالحسنی

شماره تماس:09121069788

ادامه مطلب
  • 0