اجاره سوله در تهران1250متر

رهن و اجاره 1250 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39148 ، شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 1250 ، نوع کف سالن: سیمان ، آب: تانکر ، سن بنا: ، متراژ سوله: 200 ، نوع کف محوطه: ، برق: 150آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 70 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 6/5 ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 150000000 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: دارد 39148 سالن و سوله تهران تهران رهن و اجاره 1250 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله در تهران840متر

رهن و اجاره 840 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39076 ،شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 840 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 420 ، نوع کف محوطه: ، برق: 100آمپر ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 80 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: 7/5 ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 22000000 ، جرثقیل سقفی: 39076 سالن و سوله تهران تهران رهن و اجاره 840 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن و سوله در تهران

رهن و اجاره 1000 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 38941 ، شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 1000 ، نوع کف سالن: ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 450 ، نوع کف محوطه: ، برق: 50آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 120 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: 30 ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 50000000 ، اجاره ماهیانه: 12000000 ، جرثقیل سقفی: 38941 سالن و سوله تهران تهران رهن و اجاره 1000 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن در تهران 220متر

رهن و اجاره 220 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 38893 ، شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 220 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: لوله کشی ، سن بنا: ، متراژ سوله: 150 ، نوع کف محوطه: ، برق: 3 فاز ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 90 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 6 ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 250000000 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 38893 سالن و سوله تهران تهران رهن و اجاره 220 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن در تهران 2100متر

رهن و اجاره 2100 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 38823 ، شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 2100 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 1000 ، نوع کف محوطه: ، برق: 80آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 200 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 100000000 ، اجاره ماهیانه: 18000000 ، جرثقیل سقفی: 38823 سالن و سوله تهران تهران رهن و اجاره 2100 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن در تهران 6000متر

رهن و اجاره 6000 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 38812 ، :شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 6000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: تانکر ، سن بنا: نوساز ، متراژ سوله: 1100 ، نوع کف محوطه: ، برق: 100 آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 100 ، گاز: کپسول ، ارتفاع دیوار: استاندارد ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 100000000 ، اجاره ماهیانه: 15000000 ، جرثقیل سقفی: 38812 سالن و سوله تهران تهران رهن و اجاره 6000 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0