اجاره سوله در تهران360متر

رهن و اجاره 360 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39180 ، :نام مالک/ مشاور سید نمکی ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 360 ، نوع کف سالن: ، آب: دارد ، سن بنا: سال92 ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: 25آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 40 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 35000000 ، اجاره ماهیانه: 3500000 ، جرثقیل سقفی: 39180 سالن و سوله تهران تهران رهن و اجاره 360 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله در تهران 1000متر

رهن و اجاره 1000 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39047 ، :نام مالک/ مشاور قربانی ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 1000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: تانکر ، سن بنا: ، متراژ سوله: 450 ، نوع کف محوطه: ، برق: 100آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 100 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: صلح قطعی ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 30000000 ، اجاره ماهیانه: 8000000 ، جرثقیل سقفی: 39047 سالن و سوله تهران تهران رهن و اجاره 1000 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن در تهران 1200متر

رهن و اجاره 1200 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 38973 ، شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 1200 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد ، سن بنا: 10سال ، متراژ سوله: 300 ، نوع کف محوطه: ، برق: 32آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 10000000 ، اجاره ماهیانه: 3000000 ، جرثقیل سقفی: 38973 سالن و سوله تهران تهران رهن و اجاره 1200 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله در تهران 1000متر

رهن و اجاره 1000 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 38939 ، شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 1000 ، نوع کف سالن: ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 450 ، نوع کف محوطه: ، برق: 200آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 120 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: 30 ، تعداد خط تلفن: 5خط ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 50000000 ، اجاره ماهیانه: 14000000 ، جرثقیل سقفی: 38939 سالن و سوله تهران تهران رهن و اجاره 1000 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0