فروش سالن و سوله سیمین دشت

فروش سالن و سوله سیمین دشت کد ملک :۳۷۵۱۶ مساحت کل :۲۴۰۰ / مساحت سالن: ۱۵۰۰/مساحت دفتری: ۶۹۰/سرایداری: برق :  دارد۴۰۰آمپر       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان اجاره سالن سوله شهرک صنعتی سیمین دشت ,اجاره سالن شهرک صنعتی سیمین دشت,اجاره سوله شهرک صنعتی سیمین دشت,اجاره شهرک صنعتی سیمین دشت  ,سالن شهرک صنعتی سیمین دشت,سوله شهرک صنعتی سیمین دشت,سالن سوله شهرک صنعتی سیمین دشت,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سوله شهرک صنعتی سیمین دشت,اجاره سالن شهرک صنعتی سیمین دشت
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن شهرک صنعتی سیمین دشت

رهن و اجاره سالن سوله شهرک صنعتی سیمین دشت مساحت کل:۲۸۵۰ متر /مساحت سالن:۱۲۰۰ متر /مساحت دفتری:۶۰۰ متر دارای:برق۴۰۰آمپر /آب /تلفن /گاز /۵۰ متر نگهبانی شماره تماس:09202020444 ودیعه:۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان /اجاره ماهیانه:۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان کدملک:۳۷۶۷۱ تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ اجاره سالن سوله ,اجاره سالن سوله شهرک صنعتی سیمین دشت,,سوله شهرک صنعتی سیمین دشت,اجاره سوله شهرک صنعتی سیمین دشت,اجاره سالن شهرک صنعتی سیمین دشت,رهن و اجاره سالن سوله شهرک صنعتی سیمین دشت
ادامه مطلب
  • 0

رهن و اجاره سالن سوله شهرک صنعتی سیمین دشت

رهن و اجاره سالن سوله فردیس شهرک صنعتی سیمین دشت مساحت کل:۴۳۰۰ متر /مساحت سالن:۲۰۰۰ متر دارای:آب / ۲۰۰آمپر برق /تلفن /گاز /۵۰۰ متر دفتری /محوطه آسفالت /کف بتن شماره تماس:09202020444 ودیعه:۲۰۰ میلیون تومان /اجاره ماهیانه:۳۰ میلیون تومان کد فایل:۳۷۶۴۲ تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ اجاره سالن سوله فردیس,اجاره سالن سوله شهرک صنعتی سیمین دشت,سوله فردیس,سوله شهرک صنعتی سیمین دشت,اجاره سوله شهرک صنعتی سیمین دشت,اجاره سالن شهرک صنعتی سیمین دشت,رهن و اجاره سالن سوله فردیس,رهن و اجاره سالن سوله شهرک صنعتی سیمین دشت,اجاره سوله فردیس,اجاره سالن فردیس
ادامه مطلب
  • 0