اجاره سالن و سوله یافت آباد

اجاره سالن و سوله یافت آباد کد ملک :۳۲۸۶۴ مساحت کل : ۱۰۰۰/ مساحت سالن:۱۵۰ برق :  دارد۲۵ آمپر       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :        / اجاره ماهیانه : قیمت کارشناسی اجاره سالن سوله یافت آباد ,اجاره سالن یافت آباد,اجاره سوله جاده یافت آباد،اجاره یافت آباد,سالن یافت آباد,سوله یافت آباد,سالن سوله  یافت آباد,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سوله یافت آباد,اجاره سالن یافت آباد
ادامه مطلب
  • 0