اجاره سوله شهریار

اجاره سوله شهریار مساحت کل: ۲۲۰۰ متر مربع                مساحت سالن: ۷۸۰ متر مربع آب: چاه                        برق: ۵۰ آمپر                    سند: ۶ دانگ شماره تماس:09202020444 کد ملک: ۳۸۲۸۷ ودیعه: ۵۰ میلیون تومان               اجاره ماهیانه: ۷ میلیون تومان شماره تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱ اجاره سوله,اجاره سالن,اجاره سوله در شهریار,جاره سوله سالن در شهریار
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله شهریار

اجاره سوله شهریار کد ملک :۳۷۹۸۸ مساحت کل : ۱۲۰۰/ مساحت سالن: /مساحت دفتری: ۷۰/سرایداری:۴۰ برق :  دارد ۲۰۰آمپر    /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 اجاره ماهیانه : متری ۸۰۰۰ تومان و قابل تبدیل سوله ۵۰۰ متری ۲ عدد و ۲۰۰متری ۱ عدد اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره شهریار,اجاره سالن شهریار,اجاره سوله شهریار,اجاره سالن سوله شهریار,سالن سوله شهریار,سالن شهریار,سوله شهریار,اجاره سالن و سوله ,اجاره سالن و سوله شهریار,اجاره سالن وسوله شهریار,سالن وسوله شهریار,سالن و سوله شهریار, اجاره سوله شهریاراجاره سالن وسوله شهریار,اجاره سالن و سوله شهریار,اجاره سالن سوله شهریار
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله شهریار

اجاره سوله شهریار کد ملک :۳۷۹۴۲ مساحت کل :۳۰۰۰ / مساحت سالن: ۳۰۰۰ برق :  دارد    ۴۵۰آمپر  /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :     ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان   /  اجاره ماهیانه :۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره شهریار,اجاره سالن شهریار,اجاره سوله شهریار,اجاره سالن سوله شهریار,سالن سوله شهریار,سالن شهریار,سوله شهریار,اجاره سالن و سوله ,اجاره سالن و سوله شهریار,اجاره سالن وسوله شهریار
ادامه مطلب
  • 0

رهن سالن و سوله خادم آباد

رهن سالن رهن سالن خادم آباد کد ملک :۳۷۹۲۰ مساحت کل : ۱۷۰/ مساحت سالن: /سرایداری:دارد شماره تماس:09202020444 برق :  دارد       /     آب :   دارد ودیعه :۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان رهن سالن شهریار خادم آباد,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره سوله اجاره سالن خادم آباد,اجاره سوله شهریار ,اجاره سالن سوله شهریار
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن و سوله شهریار

اجاره سالن و سوله شهریار کد ملک :۳۷۸۱۳ مساحت کل : ۴۵۰۰/ مساحت سالن: ۱۰۰۰/مساحت دفتری: ۴۰/سرایداری: برق :  دارد  ۱۰۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره شهریار,اجاره سالن شهریار,اجاره سوله شهریار,اجاره سالن سوله شهریار,سالن سوله شهریار,سالن شهریار,سوله شهریار,اجاره سالن و سوله ,اجاره سالن و سوله شهریار,اجاره سالن وسوله شهریار
ادامه مطلب
  • 0

فروش کارخانه شهریار

فروش کارخانه شهریار کد ملک :۳۷۷۲۶ مساحت کل :۶۰۰۰ / مساحت سالن: /مساحت دفتری:۵۵۰ برق :  دارد ۴۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد   ۴ خط  / گاز:  دارد     آب :   داردچاه شماره تماس:09202020444      ۵۵۰متر دفتری نگهبانی سرایداری و دارای استخر    قیمت کل :۵/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان فروش کارخانه، فروش کارخانه,خرید کارخانه سه را شهریار ،خریدزمین,خرید زمین ,خرید فروش زمین کارخانه شهریار,خریدفروش زمین کارخانه شهریار,فروش کارخانه شهریار,فروش کارخانه شهریار، فروش کارخانه شهریار,فروش کارخانه شهریار, اجاره سالن سوله شهریار
ادامه مطلب
  • 0