اجاره سالن و سوله جاده مخصوص

اجاره سالن و سوله جاده مخصوص کد ملک :۳۹۲۱۲ مساحت کل :۵۰۰ / مساحت سالن:۲۸۰ /مساحت دفتری: ۱۱۰/سرایداری:۸ برق :  دارد۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  ندارد  /   آب :   دارد ودیعه : ۵۰میلیون تومان       /  اجاره ماهیانه :۱/۵۰۰میلیون تومان تلفن تماس: 09202020444 اجاره سالن سوله جاده مخصوص ,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص کرج,اجاره جاده کرج,سالن کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده  کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سوله جاده مخصوص شهید لشکری,اجاره سالن جاده مخصوص کرج شهید لشکری,اجاره سالن سوله جاده مخصوص کرج شهید لشکری ,جاده مخصوص,جاده مخصوص کرج شهید لشکری
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن سوله جاده مخصوص

اجاره سالن سوله جاده مخصوص کد ملک :۳۸۲۹۲ مساحت کل : ۵۰۰۰/ مساحت سالن: ۲۰۰۰/مساحت دفتری:۳۵۰ /سرایداری:دارد برق :  دارد ۴۰۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه : ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان       /  اجاره ماهیانه :۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان اجاره سالن و سوله جاده مخصوص,اجاره سالن سوله جاده مخصوص,اجاره سالن وسوله جاده مخصوص,اجاره سالن  سوله جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله و سالن مخصوص

اجاره سوله و سالن مخصوص کد ملک :۳۷۷۹۳ مساحت کل : ۱۳۵۰/ مساحت سالن: ۵۵۰/مساحت دفتری:۲۰۰ /سرایداری: برق :  دارد  ۵۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :   ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰     / اجاره ماهیانه :  ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان              اجاره سالن سوله جاده مخصوص ,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص کرج,اجاره جاده کرج,سالن کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده  کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سوله جاده مخصوص شهید لشکری,اجاره سالن جاده مخصوص کرج شهید لشکری,اجاره سالن سوله جاده مخصوص کرج شهید لشکری ,جاده مخصوص,جاده مخصوص کرج شهید لشکری
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن و سوله مخصوص

اجاره سالن و سوله مخصوص کد ملک :۳۷۵۱۷ مساحت کل :محوطه مشاع / مساحت سالن: ۱۲۰۰-۵۰۰/مساحت دفتری: ۲۰۰/سرایداری: برق :  دارد صنعتی فشار قوی      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   داردچاه و شهری شماره تماس:09202020444 دو زمین ۳۰۰۰ متری مشاع قیمت کل : کارشناسی اجاره سالن سوله جاده مخصوص ,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص کرج,اجاره جاده مخصوص کرج شهید لشکری,سالن جاده مخصوص کرج,سوله جاده مخصوص کرج,سالن سوله جاده مخصوص  کرج شهید لشکری,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن جاده مخصوص شهید لشکری
ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن و سوله تهران

خرید سالن و سوله تهران کد ملک :۳۷۵۲۸ مساحت کل : ۲۰۰/ مساحت سالن:  ۱۲۰ ۸۰متر نیم طبقه ۴ طبقه مسکونی برق :  دارد۳ فاز ۳۵ آمپر شماره تماس:09202020444 قیمت کل: کارشناسی اجاره سالن سوله جاده مخصوص ,اجاره سالن جاده مخصوص,اجاره سوله جاده مخصوص کرج,اجاره جاده مخصوص کرج,سالن جاده مخصوص کرج,سوله جاده مخصوص کرج,سالن سوله جاده مخصوص  کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن و سوله جاده مخصوص

اجاره سالن و سوله جاده مخصوص کد ملک :۲۹۷۸۸ مساحت کل : ۵۰۰/ مساحت سالن:۳۸۰ /مساحت دفتری: ۴۰/سرایداری:دارد برق :  دارد ۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :        / اجاره ماهیانه :          کارشناسی جاده مخصوص کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سالن سوله جاده مخصوص کرج ,جاده مخصوص,جاده مخصوص کرجاجاره سالن سوله جاده مخصوص ,اجاره سالن جاده مخصوص,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سالن سوله جاده مخصوص کرج ,جاده مخصوص,جاده مخصوص کرج

 

ادامه مطلب
  • 0