اجاره سوله شاد آباد

اجاره سوله شاد آباد کد ملک :۳۷۸۴۹ مساحت کل : محوطه مشاع/ مساحت سالن:۱۶۰ /مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد۳۲آمپر       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :    ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان    / اجاره ماهیانه :۴/۵۰۰/۰۰۰ توماناجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده قدیم کرج شاد آباد,اجاره سالن جاده قدیم کرج شاد آباد,اجاره سوله جاده قدیم کرج شاد آباد ,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج شاد آبادسالن جاده قدیم کرج شاد آباد
ادامه مطلب
  • 0