خرید کارخانه جاده قدیم

خرید کارخانه جاده قدیم کد ملک :۳۸۶۹۷ مساحت کل :۳۰۰۰ / مساحت سالن:۸۵۰ / سند: ۶دانگ برق :  دارد۱۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد ۲خط    / گاز:  دارد  /   آب :   دارد قیمت کل :۳/۳۰۰میلیارد تلفن تماس : 09202020444 اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج ،سالن اجاره جاده قدیم کرج
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله سالن سعید آباد

اجاره سوله سالن سعید آباد کد ملک :۳۸۹۲۰ مساحت کل :۵۰۰۰ / مساحت سالن: ۲۱۰۰+۱۰۸۴/مساحت دفتری:۱۵ /سرایداری: برق :  دارد ۲۰۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :        /  اجاره ماهیانه :متری ۱۵ هزار تومان اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره سعید آباداجاره سالن سعید آباد,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج ،سالن اجاره سعید آباد
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن سوله جاده قدیم

اجاره سالن سوله جاده قدیم کد ملک :۳۸۵۳۰ مساحت کل :۸۷۰ / مساحت سالن:۴۰۰ /مساحت دفتری: ۴۰۰/سرایداری:دارد برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :   ۱۰۰ میلیون     /  اجاره ماهیانه :۲۲میلیون دارای ۲ واحد تجاری میباشد. اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج ،سالن اجاره جاده قدیم کرج
ادامه مطلب
  • 0

اجا ره سالن جاده قدیم

اجا ره سالن جاده قدیم کد ملک :۳۸۱۲۸ مساحت کل : ۲۱۶/ مساحت سالن: /مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد۲۵آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد      سند: / شماره تماس:09202020444   اجاره ماهیانه :۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج ،سالن اجاره جاده قدیم کرج
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله جاده قدیم

اجاره سوله جاده قدیم کد ملک :۳۸۰۹۵ مساحت کل : ۳۱۰۰۰/ مساحت سالن:۲۲۵۰۰ برق : دارد۱مگا وات    /   تلفن : دارد     / گاز: دارد /   آب :   دارد     سند: منگوله دار / شماره تماس:09202020444 ودیعه : متری ۱۸/۰۰۰ تومان  اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج ،سالن اجاره جاده قدیم کرج    
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله وسالن جاده قدیم کرج

اجاره سوله وسالن جاده قدیم کرج کد ملک :۳۸۰۴۰ مساحت کل :۱۰۰۰ / مساحت سالن:۵۰۰ /مساحت دفتری:۳۰ /سرایداری:ندارد شماره تماس:09202020444 برق :  دارد۱۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد ودیعه : ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان       /  اجاره ماهیانه :۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج ،سالن اجاره جاده قدیم کرج
ادامه مطلب
  • 0