خرید کارخانه جاده قدیم

خرید کارخانه جاده قدیم کد ملک :۳۸۶۹۷ مساحت کل :۳۰۰۰ / مساحت سالن:۸۵۰ / سند: ۶دانگبرق :  دارد۱۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد ۲خط    / گاز:  دارد  /   آب :   دارد قیمت کل :۳/۳۰۰میلیارد تلفن تماس : 09202020444 اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج ،سالن اجاره جاده قدیم کرج
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله سالن سعید آباد

اجاره سوله سالن سعید آباد کد ملک :۳۸۹۲۰ مساحت کل :۵۰۰۰ / مساحت سالن: ۲۱۰۰+۱۰۸۴/مساحت دفتری:۱۵ /سرایداری: برق :  دارد ۲۰۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :        /  اجاره ماهیانه :متری ۱۵ هزار توماناجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره سعید آباداجاره سالن سعید آباد,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج ،سالن اجاره سعید آباد
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن سوله جاده قدیم

اجاره سالن سوله جاده قدیم کد ملک :۳۸۵۳۰ مساحت کل :۸۷۰ / مساحت سالن:۴۰۰ /مساحت دفتری: ۴۰۰/سرایداری:دارد برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :   ۱۰۰ میلیون     /  اجاره ماهیانه :۲۲میلیون دارای ۲ واحد تجاری میباشد.اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج ،سالن اجاره جاده قدیم کرج
ادامه مطلب
  • 0

اجا ره سالن جاده قدیم

اجا ره سالن جاده قدیم کد ملک :۳۸۱۲۸ مساحت کل : ۲۱۶/ مساحت سالن: /مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد۲۵آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد      سند: / شماره تماس:09202020444   اجاره ماهیانه :۵/۷۰۰/۰۰۰ توماناجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج ،سالن اجاره جاده قدیم کرج
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله جاده قدیم

اجاره سوله جاده قدیم کد ملک :۳۸۰۹۵ مساحت کل : ۳۱۰۰۰/ مساحت سالن:۲۲۵۰۰ برق : دارد۱مگا وات    /   تلفن : دارد     / گاز: دارد /   آب :   دارد     سند: منگوله دار / شماره تماس:09202020444 ودیعه : متری ۱۸/۰۰۰ تومان  اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج ،سالن اجاره جاده قدیم کرج   
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله وسالن جاده قدیم کرج

اجاره سوله وسالن جاده قدیم کرج کد ملک :۳۸۰۴۰ مساحت کل :۱۰۰۰ / مساحت سالن:۵۰۰ /مساحت دفتری:۳۰ /سرایداری:ندارد شماره تماس:09202020444 برق :  دارد۱۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد ودیعه : ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان       /  اجاره ماهیانه :۱۶/۰۰۰/۰۰۰ توماناجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج ،سالن اجاره جاده قدیم کرج
ادامه مطلب
  • 0