اجاره سالن در 45متری زرند 850متر

کدفایل:41534

مساحت کل:3000 مساحت سالن:850

کاربری:صنعتی برق:250آمپر مساحت دفتری:250متر سند:6دانگ

ودیعه:200/000/000میلیون تومان اجاره ماهانه:38/000/000میلیون تومان

شماهر تماس:09202020444

ادامه مطلب
  • 0