اجاره سالن در پرند1200متر

کدفایل:41469

مساحت کل:2200 مساحت سالن:1200 کاربری:صنعتی برق:200آمپر سند:6دانگ

دفتری:100متر ودیعه:50/000/000میلیون تومان اجاره ماهانه:15/000/000میلیون تومان

شماره تماس:09202020444

ادامه مطلب
  • 0