اجاره سالن در مخصوص 2500متر

کدفایل:41572

مساحت کل:5025 مساحت سالن:2500متر جواز:صنعتی سند:6دانگ دفتری:200

مساحت نگهبانی:10متر قیمت ودیعه:2000/000/000میلیون تومان

شماره تماس:09202020444

ادامه مطلب
  • 0