اجاره سالن در جاده قدیم 900متر

کدفایل:41662

مساحت کل:1530متر مساحت سالن:900متر جواز:صنعتی سند:6دانگ

مساحت دفتری:200متر

مبلغ ودیعه:200/000/000میلیون تومان مبلغ اجاره :70/000/000میلیون تومان

شماره تماس:09202020444

ادامه مطلب
  • 0