اجاره سالن در جاده شهریار

کدفایل:41785

مشاع/سالنها:3000/6000/1500متر/ کاربری:صنعتی/امکانات دارد/

3000 متر متری 25 هزار تومان با ارتفاع 11 متر- آشپزخانه 125 متر 15 میلیون تومان اجاره- 150 متر سالن متری 25 هزار تومان با ارتفاع 7/5 متر

شماره تماس:09202020444

ادامه مطلب
  • 0