همه نوشته ها با برچسب اجاره سالن در آزادگان 300متر

اجاره سالن در آزادگان 300متر

کد فایل: 21732 ، : زمین: 500 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: چاه  ، سن بنا: نوساز  ، متراژ سوله: 300برق: 25 آمپر سه فاز ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 18 شماره تماس:09202020444قیمت:کارشناسی

مشاهده
تماس تلفنی با مدیریت
×