اجاره سالن سوله مخصوص کرج

اجاره سالن سوله مخصوص کرج کد ملک :۳۸۵۷۵ مساحت کل : ۱۰۰۰۰/ مساحت سالن: ۴۴۰۰/مساحت دفتری:۴۰۰ /سرایداری:دارد برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه ۵۰۰ میلیون/  اجاره ماهیانه :۶۵ میلیون سالن سوله جاده مخصوص ,اجاره سالن جاده مخصوص,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سالن سوله جاده مخصوص کرج ,جاده مخصوص,جاده مخصوص کرج  
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن و سوله جاده قدیم کرج

اجاره سالن و سوله جاده قدیم کرج کد ملک :۳۸۲۳۸ مساحت کل : ۵۰۰۰/ مساحت سالن:۶۶۰ /مساحت دفتری:ندارد /سرایداری: شماره تماس :09202020444 برق :  دارد۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد ودیعه :  ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان      /  اجاره ماهیانه :۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان سالن سوله جاده مخصوص ,اجاره سالن جاده مخصوص,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سالن سوله جاده مخصوص کرج ,جاده مخصوص,جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله و سالن جاده قدیم کرج

اجاره سوله و سالن جاده قدیم کرج کد ملک :۳۸۲۳۹ مساحت کل ۲۵۰۰/ مساحت سالن۴۰۰/مساحت دفتری:ندارد /سرایداری: برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان/  اجاره ماهیانه :۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان سالن سوله جاده مخصوص ,اجاره سالن جاده مخصوص,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سالن سوله جاده مخصوص کرج ,جاده مخصوص,جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0

رهن سالن جاده قدیم

رهن سالن جاده قدیم کد ملک :۳۷۸۳۳ مساحت کل : ۲۵۰/ مساحت سالن: ۲۵۰/مساحت دفتری: ۲۰/سرایداری: برق :  دارد۱۰۰آمپر       /   تلفن :  دارد۲خط     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه : متری ۲۰/۰۰۰ تومان رهن کامل سالن سوله جاده قدیم ,اجاره سالن جاده مخصوص,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن
ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن و سوله تهران

خرید سالن و سوله تهران کد ملک :۳۷۵۲۸ مساحت کل : ۲۰۰/ مساحت سالن:  ۱۲۰ ۸۰متر نیم طبقه ۴ طبقه مسکونی برق :  دارد۳ فاز ۳۵ آمپر شماره تماس:09202020444 قیمت کل: کارشناسی اجاره سالن سوله جاده مخصوص ,اجاره سالن جاده مخصوص,اجاره سوله جاده مخصوص کرج,اجاره جاده مخصوص کرج,سالن جاده مخصوص کرج,سوله جاده مخصوص کرج,سالن سوله جاده مخصوص  کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن و سوله جاده مخصوص

اجاره سالن و سوله جاده مخصوص کد ملک :۲۹۷۸۸ مساحت کل : ۵۰۰/ مساحت سالن:۳۸۰ /مساحت دفتری: ۴۰/سرایداری:دارد برق :  دارد ۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :        / اجاره ماهیانه :          کارشناسی جاده مخصوص کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سالن سوله جاده مخصوص کرج ,جاده مخصوص,جاده مخصوص کرجاجاره سالن سوله جاده مخصوص ,اجاره سالن جاده مخصوص,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سالن سوله جاده مخصوص کرج ,جاده مخصوص,جاده مخصوص کرج

 

ادامه مطلب
  • 0