دسته‌ها
اجاره اجاره سالن اجاره سالن سوله اجاره سالن و سوله اجاره سوله

اجاره سالن و سوله جاده مخصوص

اجاره سالن و سوله جاده مخصوص

کد ملک :۳۹۲۱۲

مساحت کل :۵۰۰ / مساحت سالن:۲۸۰ /مساحت دفتری: ۱۱۰/سرایداری:۸

برق :  دارد۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  ندارد  /   آب :   دارد

ودیعه : ۵۰میلیون تومان       /  اجاره ماهیانه :۱/۵۰۰میلیون تومان

تلفن تماس: 09202020444

اجاره سالن سوله جاده مخصوص ,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص کرج,اجاره جاده کرج,سالن کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده  کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سوله جاده مخصوص شهید لشکری,اجاره سالن جاده مخصوص کرج شهید لشکری,اجاره سالن سوله جاده مخصوص کرج شهید لشکری ,جاده مخصوص,جاده مخصوص کرج شهید لشکری
دسته‌ها
اجاره اجاره تالار باغ

اجاره باغ و تالار مخصوص

املاک صنعتی فتحاجاره باغ و تالار مخصوص

کد ملک :۳۹۱۶۹

مساحت کل :۱۵۰۰ / مساحت سالن:۹۰۰ /مساحت دفتری:دارد /سرایداری:دارد

برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

ودیعه :  ۱۰۰ میلیون   
دارای سالن و اتاق عقدو تجهیزات کامل

تلفن تماس: 09202020444

اجاره سالن باغ و تالار جاده مخصوص ,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره باغ جاده مخصوص کرج,اجاره جاده کرج,تالار کرج,سوله جاده مخصوص,کرج,باغ ذو تالار,اجاره سوله جاده مخصوص شهید لشکری,اجاره باغ و تالار جاده مخصوص کرج شهید لشکری,اجاره باغ و تالار جاده مخصوص کرج شهید لشکری ,جاده مخصوص,جاده مخصوص کرج شهید لشکری
دسته‌ها
اجاره اجاره سالن اجاره سالن سوله اجاره سالن و سوله

اجاره ملک صنعتی مخصوص

املاک صنعتی فتحاجاره ملک صنعتی مخصوص

کد ملک :۳۸۸۹۸

مساحت کل : ۵۰۰۰/ مساحت سالن: ۱۲۰۰/مساحت دفتری:۹۰۰ /سرایداری:۲۱۰

برق :  ۲۵۰آمپر/   تلفن :  دارد ۸خط    / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

ودیعه :   ۵ میلیارد     /  اجاره ماهیانه :۱۰۰میلیون
اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن سوله جاده مخصوص ٫سالن جاده مخصوص
دسته‌ها
اجاره اجاره سالن سوله اجاره سالن و سوله

اجاره سالن و سوله جاده قدیم

اجاره سالن و سوله جاده قدیم

کد ملک :۳۸۶۵۷

مساحت کل : ۶۰۰/ مساحت سالن:۳۵۰ /مساحت دفتری:۱۵۰ /سرایداری:دارد

برق :  دارد ۱۰۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد
 اجاره ماهیانه :۲۲ میلیون قابل تبدیل

شماره تماس:09202020444

اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن سوله جاده مخصوص ٫سالن جاده مخصوص
دسته‌ها
اجاره اجاره سالن سوله اجاره سالن و سوله

رهن و اجاره سوله سالن مخصوص

املاک صنعتی فتحرهن و اجاره سوله سالن مخصوص

کد ملک :۳۸۶۱۴

مساحت کل : ۶۰۰۰/ مساحت سالن:۲۱۰۰ /مساحت دفتری:۸۰۰ /سرایداری:دارد

برق :  دارد۴۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد۶خط     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تماس :09202020444

  اجاره ماهیانه :۱۲۰ میلیون
اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن سوله جاده مخصوص ٫سالن جاده مخصوص
دسته‌ها
اجاره اجاره سالن سوله اجاره سالن و سوله اجاره سوله

اجاره سالن سوله مخصوص

اجاره سالن سوله مخصوص

کد ملک :۳۸۶۰۴

مساحت کل :۱۵۰۰۰ / مساحت سالن:۷۲۰۰ /مساحت دفتری:۲۰۰ /سرایداری:دارد

برق :  دارد۳فاز      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تماس :09202020444

ودیعه :    ۵۰۰ میلیون    /  اجاره ماهیانه :۵۵میلیون
سوله , سوله مخصوص , سالن سوله , سالن و سوله ,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن سوله جاده مخصوص ٫سالن جاده مخصوص