اجاره سوله وسالن شاد آباد

اجاره سوله  وسالن شاد آباد کد ملک :۳۷۹۰۶ مساحت کل :۱۸۰ / مساحت سالن:۱۸۰ برق :  دارد۳۲ آمپر       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه : ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان       / اجاره ماهیانه :۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره شاد آباد,اجاره سالن جاده قدیم شاد آباد,اجاره سوله جاده قدیم شاد آباد,اجاره سالن سوله جادهقدیم شاد آباد؛سالنجاده قدیم شاد آباد
ادامه مطلب
  • 0