اجاره سوله در تهران3500متر

رهن و اجاره 3500 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39345 ، :نام مالک/ مشاور کلهر ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 3500 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 2500 ، نوع کف محوطه: ، برق: 100آمپر ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: 2خط ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: دارد ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 15000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39345 سالن و سوله تهران تهران رهن و اجاره 3500 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله درتهران1700متر

رهن و اجاره 1700 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 38998 ، شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 1700 ، نوع کف سالن: ، آب: تانکر+چاه ، سن بنا: نوساز ، متراژ سوله: 1000 ، نوع کف محوطه: ، برق: 50آمپر+3فاز ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 8 ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 11000000 ، جرثقیل سقفی: 38998 سالن و سوله تهران تهران رهن و اجاره 1700 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن در تهران 1000متر

رهن و اجاره 1000 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 38940 ، :شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 1000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 360 ، نوع کف محوطه: ، برق: 50آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 120 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 8000000 ، جرثقیل سقفی: 38940 سالن و سوله تهران تهران رهن و اجاره 1000 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن در تهران40000متر

رهن و اجاره 40000 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 38891 ...شماره تماس:09202020444

استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 40000 ، نوع کف سالن: ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 1200 ، نوع کف محوطه: ، برق: 3فاز ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 7 ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: 9/5 ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 8000000 ، جرثقیل سقفی: 38891 سالن و سوله تهران تهران رهن و اجاره 40000 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن در تهران 10000متر

رهن و اجاره 10000 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 38834 ، : شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 10000 ، نوع کف سالن: موزائیک ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 2300 ، نوع کف محوطه: ، برق: صنعتی ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 120 ، گاز: ندارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 38834 سالن و سوله تهران تهران رهن و اجاره 10000 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن در تهران200متر

رهن و اجاره 200 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 38817 ، :شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 200 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: ، سن بنا: 15 ، متراژ سوله: 330 ، نوع کف محوطه: ، برق: 32آمپرسه فاز ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 50 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 30000000 ، اجاره ماهیانه: 2500000 ، جرثقیل سقفی: 38817 سالن و سوله تهران تهران رهن و اجاره 200 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0