اجاره سوله در تهران285متر

رهن و اجاره 285 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 36824 ، :شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 285 ، نوع کف سالن: ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 220 ، نوع کف محوطه: ، برق: تک فاز ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 100000000 ، اجاره ماهیانه: 4000000 ، جرثقیل سقفی: 36824 سالن و سوله تهران تهران رهن و اجاره 285 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله در تهران2500متر

رهن و اجاره 2500 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 36828 ، شماره تماس:09202020444 استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 2500 ، نوع کف سالن: ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 1100 ، نوع کف محوطه: ، برق: 75آمپر ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 100 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 5 ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: دارد ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 36828 سالن و سوله تهران تهران رهن و اجاره 2500 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله در تهران11000متر

رهن و اجاره 11000 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39003 ، شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 11000 ، نوع کف سالن: ، آب: چاه عمیق ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: 3فاز+32آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 10000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39003 سالن و سوله تهران تهران رهن و اجاره 11000 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله درتهران1700متر

رهن و اجاره 1700 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 38998 ، شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 1700 ، نوع کف سالن: ، آب: تانکر+چاه ، سن بنا: نوساز ، متراژ سوله: 1000 ، نوع کف محوطه: ، برق: 50آمپر+3فاز ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 8 ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 11000000 ، جرثقیل سقفی: 38998 سالن و سوله تهران تهران رهن و اجاره 1700 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله در تهران 12500متر

رهن و اجاره 12500 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 38892 ،شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 12500 ، نوع کف سالن: ، آب: چاه ، سن بنا: ، متراژ سوله: 7500 ، نوع کف محوطه: ، برق: 500آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 500 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: 100 ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 38892 سالن و سوله تهران تهران رهن و اجاره 12500 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن در تهران200متر

رهن و اجاره 200 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 38817 ، :شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 200 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: ، سن بنا: 15 ، متراژ سوله: 330 ، نوع کف محوطه: ، برق: 32آمپرسه فاز ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 50 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 30000000 ، اجاره ماهیانه: 2500000 ، جرثقیل سقفی: 38817 سالن و سوله تهران تهران رهن و اجاره 200 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0