اجاره سوله و سالن رباط کریم

اجاره سوله اجاره سالن وسوله رباط کریم کد ملک :۳۷۸۴۵ مساحت کل :۴۰۰۰ / مساحت سالن: ۱۰۰۰/مساحت دفتری:۷۰/سرایداری:۷۰ برق :  دارد۱۵۰آمپر       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه : ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان       / اجاره ماهیانه :  ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان اجاره سوله و سالن،اجاره سوله و سالن شهریار رباط کریم ,اجاره زمین شهریار  ,اجارهسوله و سالن شهریار رباط کریم,اجاره سوله و سالن شهریار رباط کریم شهریار,اجاره سوله و سالن شهریار رباط کریم ،اجاره سوله و سالن شهریار رباط کریم, اجاره سوله و سالن شهریار رباط کریم
ادامه مطلب
  • 0