همه نوشته ها با برچسب اجاره زمین در جاده مخصوص

اجاره زمین در جاده مخصوص10000متر

کد فایل: 37201 شماره تماس:09202020444 قیمت: کارشناسی متراژ کل زمین: 10000 ، آب: دارد متراژ سوله: 250برق: دارد مساحت اداری: 250 ، گاز: داردتعداد خط تلفن: دارد وضعیت سند: دارد

مشاهده
تماس تلفنی با مدیریت
×