اجاره زمین در تهران 5000 متر

اجاره زمین در تهران 5000 متر

کد فایل: 36827 ، :شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 5000 ، نوع کف سالن: ، آب: لوله کشی ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: تک فاز ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 20 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: 60 ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 1500 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 36827 زمین تهران تهران رهن و اجاره 5000 متر زمین در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره زمین در تهران1000متر

رهن و اجاره 1000 متر زمین در تهران کد فایل: 39331 ، شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 1000 ، نوع کف سالن: ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: دارد ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 30000000 ، اجاره ماهیانه: 2750000 ، جرثقیل سقفی: 39331 زمین تهران تهران رهن و اجاره 1000 متر زمین در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره زمین در تهران40000متر

رهن و اجاره 40000 متر زمین در تهران کد فایل: 38983 ، شماره تماس:09202020444 استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 40000 ، نوع کف سالن: ، آب: دارد ، سن بنا: قدیمی ، متراژ سوله: 17000 ، نوع کف محوطه: ، برق: 900آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 400 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: 100 ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 17000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 38983 زمین تهران تهران رهن و اجاره 40000 متر زمین در تهران

ادامه مطلب
  • 0

اجاره زمین در تهران6500متر

رهن و اجاره 6500 متر زمین در تهران کد فایل: 38977 ، :شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 6500 ، نوع کف سالن: ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: دارد ، نوع کاربری: صنعتی-تجاری ، مساحت اداری: 500 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 100000000 ، اجاره ماهیانه: 30000000 ، جرثقیل سقفی: 38977 زمین تهران تهران رهن و اجاره 6500 متر زمین در تهران

ادامه مطلب
  • 0