اجاره انبار جاده مخصوص کرج

اجاره انبار جاده مخصوص کرج کد ملک :۳۷۷۸۸ مساحت کل : ۸۰۰/ مساحت سالن: ۳۰۰/مساحت دفتری: ۵۰ برق :  دارد۲۵آمپر       /   تلفن :  دارد  ۴خط   / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :    ۳۰/۰۰۰/۰۰۰    / اجاره ماهیانه :     ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان فقط سوله ۳۳۰ متری برای اجاره موجود است. اجاره انبار جاده مخصوص ,اجاره  انبار ,اجاره انبار جاده مخصوص کرج,اجاره جاده مخصوص کرج,انبار جاده مخصوص کرج,انبار جاده مخصوص کرج,انبار جاده مخصوص  کرج,اجاره انبار ,اجارهانبار ,اجاره انبار ,اجاره انبار جاده مخصوص,اجارهانبار جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن و سوله تهران

خرید سالن و سوله تهران کد ملک :۳۷۵۲۸ مساحت کل : ۲۰۰/ مساحت سالن:  ۱۲۰ ۸۰متر نیم طبقه ۴ طبقه مسکونی برق :  دارد۳ فاز ۳۵ آمپر شماره تماس:09202020444 قیمت کل: کارشناسی اجاره سالن سوله جاده مخصوص ,اجاره سالن جاده مخصوص,اجاره سوله جاده مخصوص کرج,اجاره جاده مخصوص کرج,سالن جاده مخصوص کرج,سوله جاده مخصوص کرج,سالن سوله جاده مخصوص  کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله جاده مخصوص کرج

اجاره سوله جاده مخصوص کرج مساحت کل: ۲۵٫۰۰۰ متر مربع مساحت سوله: ۱۰٫۰۰۰ متر مربع آب: دارد        برق: دارد          تلفن: دارد          گاز: دارد                اداری: ۳۰۰ متر مربع     شماره تماس:09202020444  قیمت: ودیعه ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیارد تومان -- ماهیانه ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان اجاره,اجاره سالن سوله,اجاره سوله,اجاره سالن,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص کرج,اجاره سالن سوله جاده مخصوص کرج          
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله جاده مخصوص کرج

اجاره سوله جاده مخصوص کرج مساحت کل: ۲۵۰ متر مربع مساحت سوله: ۳۶۰ متر مربع آب: دارد    برق: دارد         تلفن: دارد            گاز: دارد شماره تماس:09202020444 قیمت: ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ودیعه -- ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان اجاره ماهیانه تلفن تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱ اجاره,اجاره سالن سوله,اجاره سوله,اجاره سالن,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص کرج,اجاره سالن سوله جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0

اجاره زمین چهاردیواری جاده مخصوص کرج

اجاره زمین چهاردیواری جاده مخصوص کرج مساحت کل:۴۳۲۰ دارای:۱۰۰ متر اداری /آب /برق /تلفن  شماره تماس:09202020444 اجاره ماهیانه:۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ کد ملک:۳۷۲۰۸ اجاره زمین,اجاره زمین چهاردیواری,اجاره زمین صنعتی,رهن واجاره جاده مخصوص کرج,اجاره جاده مخصوص کرج,زمین جاده مخصوص کرج,زمین چهاردیواری جاده مخصوص کرج,زمین صنعتی جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0

رهن واجاره زمین چهار دیواری جاده مخصوص کرج

رهن واجاره زمین چهار دیواری جاده مخصوص کرج مساحت کل:۱۰۰۰۰ متر مساحت سالن:۲۵۰ متر دارای:۲۵۰ متر دفتری /آب /برف /تاسیسات سرمایی/ تلفن /گاز قیمت:کارشناسی شماره تماس:09202020444 تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ کد ملک:۳۷۲۰۱ رهن واجاره,رهن واجاره زمین,رهن واجاره زمین چهاردیواری,رهن واجاره زمین صنعتی,اجاره زمین,اجاره زمین چهاردیواری,اجاره زمین صنعتی,رهن واجاره جاده مخصوص کرج,اجاره جاده مخصوص کرج,زمین جاده مخصوص کرج,زمین چهاردیواری جاده مخصوص کرج,زمین صنعتی جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0