اجاره انبار مخصوص کرج

اجاره انبار مخصوص کرج کد ملک :۳۷۸۹۸ مساحت کل :۴۰۰۰ آب: شهر برق :  دارد۲۵آمپر شماره تماس:09202020444 قیمت کل: اجاره متری ۶۰۰۰ تومان انبار رو باز ۴ دیواری اجاره  انبار سالن,اجاره سوله,اجاره انبار سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجارهانبار سالن جاده مخصوص کرج,اجاره انبار سوله جاده مخصوص ,اجاره انبار سالن سوله جاده مخصوص ٫سالنانبار جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

اجاره اداری شهرک استقلال

اجاره اداری شهرک استقلال کد ملک :۳۷۸۸۷ مساحت کل :۱۵۰ برق :  دارد       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه : ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان       / اجاره ماهیانه :۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ملک ۳بر میباشد.۴۰متر زیر زمین دارد و ۱۵ سال سابقه کیترینگ و قابل تبدیل است. اجاره دفتر کار  مخصوص شهرک استقلال,اجاره ,اجاره دفتر کار  مخصوص شهرک استقلال,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره  جاده مخصوص کرج,اجاره جاده مخصوص ,اجاره دفتر کار  مخصوص شهرک استقلال جاده مخصوص دفتر کار  مخصوص شهرک استقلال
ادامه مطلب
  • 0

اجاره واحد اداری تهرانسر

اجاره واحد اداری تهرانسر کد ملک :۳۷۸۸۸

مساحت کل :۳۵

برق :  دارد       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه : ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه : ۹۰۰/۰۰۰ تومان قابل تبدیل است. اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره واحد اداری تهرانسر جاده مخصوص کرج,اجاره واحد اداری تهرانسر جاده مخصوص کرج,مخصوص کرج,  جاده مخصوص کرج,اجاره واحد اداری تهرانسر جاده مخصوص کرج,اجاره واحد اداری تهرانسر جاده مخصوص کرج,اجاره واحد اداری تهرانسر جاده مخصوص اجاره واحد اداری تهرانسر
ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن و سوله مخصوص

خرید سالن و سوله مخصوص کد ملک :۳۷۸۸۳ مساحت کل :۶۰۰۰ / مساحت سالن: ۴۰۰۰ برق :  دارد۴۰۰آمپر       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص کرج,اجاره سالن سوله جاده مخصوص شهید لشگری٫سالن جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن و سوله مخصوص

اجاره سالن و سوله مخصوص کد ملک :۳۷۸۶۰ مساحت کل : ۱۱۰۰/ مساحت سالن:۳۶۰ /مساحت دفتری:۲۰۰ /سرایداری: برق :  دارد ۳۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه : ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان       / اجاره ماهیانه :   ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان                   اجاره برای انبار اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص کرج,اجاره سالن سوله جاده مخصوص لشگری٫سالن جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

اجاره تالار جاده مخصوص

اجاره تالار جاده مخصوص کد ملک :۳۷۸۳۲ مساحت کل : ۹۰۰/ مساحت سالن:۱۲۵۰ برق :  دارد  ۱۰۰آمپر    شماره تماس:09202020444 ودیعه :  ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان      / اجاره ماهیانه : ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان              اجاره سالن,اجاره تالار,اجاره سالن تالار,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره تالار جاده مخصوص شهید لشگری,اجاره تالار جاده مخصوص شهید لشگری، اجاره تالار جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0