اجاره سوله و سالن مخصوص

اجاره سوله و سالن مخصوص کد ملک :۳۷۹۸۲ مساحت کل :۱۰۰۰ / مساحت سالن: ۹۰۰/مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد ۱۰۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :    ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان    /  اجاره ماهیانه :۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان در صورت نیاز مشتری ۶۰۰ متر دیگر به سوله اضافه به مبلغ کرایه افزوده میگردد. اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن سوله جاده مخصوص ٫سالن جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

خرید کارگاه مخصوص کرج

خرید کارگاه مخصوص کرج کد ملک :۳۷۹۸۵ مساحت کل : ۳۷۷/ مساحت سالن: ۱۶۰/مساحت دفتری: ۵۰/سرایداری: برق :  دارد ۱۰۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان خرید کارگاه مخصوص کرج,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص چیتگر,اجاره سالن سوله جاده مخصوص دارو پخش ،سالن جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله و سالن مخصوص

اجاره سوله و سالن مخصوص کد ملک :۳۷۹۲۸ مساحت کل :۹۰۰۰ / مساحت سالن: ۵۵۰۰/مساحت دفتری: ۱۸۰۰/سرایداری:دارد برق :  دارد ۳۲آمپر      /   تلفن :  دارد  ۲خط   / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :  ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان      / اجاره ماهیانه : ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص چیتگر,اجاره سالن سوله جاده مخصوص چیتگر٫سالن جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن و سوله مخصوص کرج

اجاره سالن اجاره سوله و سالن مخصوص کرج کد ملک :۳۷۸۳۷ مساحت کل :۱۰۰۰ / مساحت سالن:۱۰۰۰ /مساحت دفتری: ۷۰/سرایداری: برق :  دارد۲۵ آمپر       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه : ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان       / اجاره ماهیانه : ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۰۰متر خارج از سالن و انباری اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص ,اجاره سالن سوله جاده مخصوص نفت پارس٫سالن جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن و سوله مخصوص کرج

اجاره سالن و سوله مخصوص کرج کد ملک :۳۷۹۰۲ مساحت کل : ۲۶۰۰۰/ مساحت سالن: ۶۵۰۰/مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه : ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان       / اجاره ماهیانه : ۴۰/۰۰۰/۰۰۰تومان اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوصگرمدره,اجاره سالن سوله جاده مخصوص گرمدره٫سالن جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن و سوله مخصوص کرج

اجاره سالن و سوله مخصوص کرج کد ملک :۳۷۸۳۱ مساحت کل :۸۰۰ / مساحت سالن:۳۷۰ /مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد ۲۵آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :  ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان      / اجاره ماهیانه : ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص چیتگر,اجاره سالن سوله جاده مخصوص چیتگر٫سالن جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0